Program

NMKFs program for 2019   

Onsdag 20. mars:  Representantskapsmøte

Tirsdag 9. april:      Foredragsaften.  Tema: Nord-Norge

Mandag 6. mai:      Seminar på Voksenåsen om Polititroppene

Lørdag 8. juni:        Veterantreff Polititroppene Furudal

12. – 16. juni:            Nordisk stevne

Lørdag 24. aug.:      Minnemarkering Trandum

Lørdag 7. sept.:        NMKFs skytekonkurranse

24. – 27. oktober:     Minnemarkering russisk frigjøring av Øst-Finnmark

Onsdag 27. nov.:      Styremøte med juleavslutning

NB: Til de enkelte arrangementene vil det komme utfyllende invitasjoner til de som skal inviteres.

NMKFs program for 2018

Nedenstående program er så langt bare et utkast, men flere av programpostene er av forskjellige årsaker allerede fastsatt.  Den endelige, og formelle godkjenningen finner sted på NMKFs representantskapsmøte 14. mars 2018.
 • Mandag 12. februar:         Styremøte
 • Onsdag 14 mars      :         NMKFs 74. ordinære representantskapsmøte
 • Mandag 19. mars    :         Audiens hos H. M. Kongen
 • Torsdag 19. april     :         Styremøte
 • 3. – 7. mai                 :         I partisanenes fotspor Murmansk/Varanger
 • Mandag 7. mai        :         Bekransning av Harry Södermanns byste
 • 8. – 10. juni              :         Minnemarkering Polititroppene Furudal/Sverige
 • Lørdag 9. juni         :         HMKF: Eget program Hundeskolen/Hauerseter
 • Søndag 10. juni      :          Minneseremoni kl 1200 Trandum nasjonalmon.
 • Lørdag 1. sept.        :         NMKFs skytekonkurranse
 • 15. – 16. september:          Seminar på Voksenåsen om Polititroppene
 • Torsdag 20. sept.   :         Styremøte
 •     »          20.   »        :         Foredrag «Fra Lenin til Putin»
 • 17. – 19. oktober      :         Nordisk president-/ledermøte
 • Onsdag 28. nov.     :         Julestyremøte

NMKFs Program for 2017

 • 14. mars kl. 1800:
  • NMKFs representantskapsmøte.  Invitasjon går ut til tilsluttede organisasjoner
 • 19 april kl. 1800:
  • Foredrag «CIA i Norge» i Forsvarsmuseets Aula (NMKF-regi).  Åpent for alle. Invitasjon sendes ut til våre tilsluttede organisasjoner og info-adressater.
 • 9. juni kl. 1200:
  • Minneseremoni ved Trandum  nasjonalmonument.  Åpent for alle. Invitasjon sendes ut til alle berørte parter.
 • 14. – 18. juni:
  • Nordisk Stevne i Halmstad/Sverige.  Har du ikke fått  invitasjon gjennom din NMKF-tilsluttede forening, ta kontakt med NMKF!
 • 2. sept.  kl. 1200:
  • NMKF-skyting på Hærland skyteanlegg i Eidsberg.  Invitasjon sendes ut til våre tilsluttede organisasjoner.
 • 5. oktober kl 1800 i Forsvarsmuseets Aula:
  • Foredrag om «Stay behind» av oberstløytnant (p) Geir Høiland