Aktivitetsplan 2017

14. feb: Styremøte IVSF, Østre Messe
22. mar: Representantskapsmøte NMKF, HV-huset på Dønski
30. mar: Årsmøte IVSF, Østre Messe
19. apr: Foredrag om CIA i Norge etter krigen i NMKF’s regi
3. mai kl 1000: Dugnad ved Minnesteinen Hvalsmoen
3. jun kl 1000: Minnemarkering på Trandum  v/NMKF
7. jun kl 1100: Arrangement ved Minnesteinen Hvalsmoen.
Lunsjmøte i FSF IV i etterkant
Jun, eno: Besøk av BS ING
14.-18. jun: Nordisk stevne Halmstad, Sverige
Ultimo aug: Styremøte IVSF, Østre Messe
24. aug: BSIV 1966 – 67 og BSIV Ex – 67, besøk Hvalsmoen
2. sep: Skytekonkurransen NMKF på Herland
14. sep: BSIV 1956, besøk Hvalsmoen
26. okt : Klubbaften NMKF, Akershus
28. okt: Rakafiskfesten IVSF, Østre Messe

Protokoll fra årsmøtet 2017