Årsmøte 2018

 

ÅRSMØTE 2018 – MØTEINNKALLING

I henhold til foreningens lover §5, innkalles det herved til årsmøte

Torsdag 22. mars kl 1800 i Østre Messe, Hvalsmoen

 

Saksliste:

 

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
 4. Årsberetning 2017
 5. Regnskap 2017 med revisors beretning
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Budsjett 2018
 9. Aktivitetsplan
 10. Valg
 11. Eventuelt

VEL MØTT!

 

Med vennlig hilsen styret i

INGENIØRVÅPNETS SOLDATFORENING

 

 

 

Årets Rakefisklag

LØRDAG 28. OKTOBER KL 18.30

Styret i foreningen innbyr medlemmer med ledsagere til den årlige rakfiskfesten. Festen blir som i fjor lagt til Østre Messe på Hvalsmoen.

Overnatting må ordnes på egen hånd. Følgende overnattingssteder kan være aktuelle:

 • Comfort Hotell Ringerike, Hønefoss tlf. 32 17 16 20.
 • Klækken Hotel, Klekken tlf. 32 14 00 00
 • General Hotell/Helgelandsmoen tlf.32 16 00 00
 • Grand Hotell, Hønefoss tlf. 32 12 27 22

Porten ved Stubberud, Nedre leir er åpen.

Porten i Øvre leir er stengt. I nødstilfelle ring tlf. 915 62950.

Det blir servert velkomstdrink ved ankomsten. Deretter går vi til bords og spiser rakfisk – alternativ spekemat og med tilhørende drikke til maten.

Etter måltidet fortsetter vi i tradisjons tro med selskapelig samvær, dans og utlodning.

KUVERTPRIS ER I ÅR KR 450,-

Påmeldingsfrist FREDAG 29. SEPTEMBER 2017

Påmelding til:

Ved påmelding oppgis ønsket matrett.

NB!  Dette innbærer at de som bestiller rakfisk ikke har anledning til å forsyne seg av spekemat og vise versa.

Egen bar som tidligere år.

Vi har en enkel utlodning og tar med takk i mot gaver.

Vel møtt!

Pdf: Innbydelse rakfisk 2017