Årets Rakefisklag

LØRDAG 28. OKTOBER KL 18.30

Styret i foreningen innbyr medlemmer med ledsagere til den årlige rakfiskfesten. Festen blir som i fjor lagt til Østre Messe på Hvalsmoen.

Overnatting må ordnes på egen hånd. Følgende overnattingssteder kan være aktuelle:

  • Comfort Hotell Ringerike, Hønefoss tlf. 32 17 16 20.
  • Klækken Hotel, Klekken tlf. 32 14 00 00
  • General Hotell/Helgelandsmoen tlf.32 16 00 00
  • Grand Hotell, Hønefoss tlf. 32 12 27 22

Porten ved Stubberud, Nedre leir er åpen.

Porten i Øvre leir er stengt. I nødstilfelle ring tlf. 915 62950.

Det blir servert velkomstdrink ved ankomsten. Deretter går vi til bords og spiser rakfisk – alternativ spekemat og med tilhørende drikke til maten.

Etter måltidet fortsetter vi i tradisjons tro med selskapelig samvær, dans og utlodning.

KUVERTPRIS ER I ÅR KR 450,-

Påmeldingsfrist FREDAG 29. SEPTEMBER 2017

Påmelding til:

Ved påmelding oppgis ønsket matrett.

NB!  Dette innbærer at de som bestiller rakfisk ikke har anledning til å forsyne seg av spekemat og vise versa.

Egen bar som tidligere år.

Vi har en enkel utlodning og tar med takk i mot gaver.

Vel møtt!

Pdf: Innbydelse rakfisk 2017

 

Aktivitetsplan 2017

14. feb: Styremøte IVSF, Østre Messe
22. mar: Representantskapsmøte NMKF, HV-huset på Dønski
30. mar: Årsmøte IVSF, Østre Messe
19. apr: Foredrag om CIA i Norge etter krigen i NMKF’s regi
3. mai kl 1000: Dugnad ved Minnesteinen Hvalsmoen
3. jun kl 1000: Minnemarkering på Trandum  v/NMKF
7. jun kl 1100: Arrangement ved Minnesteinen Hvalsmoen.
Lunsjmøte i FSF IV i etterkant
Jun, eno: Besøk av BS ING
14.-18. jun: Nordisk stevne Halmstad, Sverige
Ultimo aug: Styremøte IVSF, Østre Messe
24. aug: BSIV 1966 – 67 og BSIV Ex – 67, besøk Hvalsmoen
2. sep: Skytekonkurransen NMKF på Herland
14. sep: BSIV 1956, besøk Hvalsmoen
26. okt : Klubbaften NMKF, Akershus
28. okt: Rakafiskfesten IVSF, Østre Messe

Protokoll fra årsmøtet 2017