Arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren

Et meget interessant foredrag om arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren

Ingeniørvåpenets Soldatforening (IVSF) arrangerte i samarbeid med Norges militærkameraters forbund (NMKF) foredrag om arbeidet med ny langtidsplan 31. mai i Forsvarsmuseets Aula. Det kom drøyt 30 tilhørere. Departementsråd Frede Hermansen fra Forsvarsdepartementet, som også er vernepliktig ingeniøroffiser, hold et meget interessant foredrag hvor han tok for seg sentrale tema i arbeidet med langtidsplanen. Alvoret i arbeidet forsterkes av krigen i Ukraina. Han belyste meget godt det dilemmaet FD og Forsvarssjefen nå står ovenfor: Det fremmes behov for investeringer og oppbygging på de fleste områder,  samtidig som det ikke er ressurser til å dekke alle. Så i det videre arbeidet blir det FD og  politikernes jobb å prioritere bruk av tilgjengelige ressurser for å få en utvikling som gir økt operativ evne.
 

Bilde 1: Departementsråd Frede Hermansen


Bilde 2: Tilhørere på foredraget


Bilde 3: Formann i IVSF takker av departementsråd Frede Hermansen