Årsmøte 17.8 på Helgelandsmoen

Tolv deltakere deltok på årets møte.
Formann Johan O Asmundvåg ledet møtet på en sikker måte. Alle punkter på agendaen ble vedtatt og godkjent. Det dukket opp en overraskelse under Eventuelt; Tildeling av Ingeniørvåpenets Soldatforening sitt Hederstegn til avtroppende formann. Johan harvært avgjørende for at vi har en oppegående forening. Han har jobbet for å få ut medlemsbladet og sørget for at vi har hatt den største kontigenten fra Norge til de nordiske samlingene. Rakfiskfesten har vært et årlig høydepunkt under Johan. Vi har hatt årlige skytekonkurranser. På lagret er det Ingeniørakevitt. Minnestein er oppgradert og overlevert til Rena. Vi har fått nytt standkvarter på Helgelandsmoen. Johan er nå President i Norges Militære Kameratforeningers Forbund. Det var en ære for meg som avtroppende Nestformann å stå for overrekkelsen av medaljen og Diplom. Samtidig var det godt å klappe inn Henning Skøien som ny Formann og se at han fikk overrakt klubba.