Ingeniørcruise 20.8 med M/S Kryllingen II på vakre Krøderen

Endelig kom Ingeniørvåpenets Soldatforening og Pensjonistforeningen til M/S Kryllingen med Askeladden fra Hønefoss. Det var en feststemt gjeng som koste seg ombord med deilig hjortegryte fra Krøderen kro og nydelige bringebær fra Søndre Bjerkerud Gård. Verdensklasse👍🇳🇴😎. Turen gikk til SagaGulsvik , med orienteringer underveis og historien om kampene i aprildagene 1940. Førsteamanuensis Kåre Swaang vant turen for 2022. Han var 10 år da tyskerne stormet opp gata i Bergen 9. april 1940. Applausen satt løst på turen, vi så video fra 1938, Ingeniørvåpenet feiret 250 års jubileum med Kong Håkon på Hvalsmoen. Skipper Helge fikk en personlig hilsen fra foreningen ved formann Henning Skøien, og stor takk til Erling og Kjell. 👍😎🇳🇴🇳🇴🇳🇴Presis kl 20.00 bar turen til Hønefoss med Askeladden. Tusen takk for nå.

VELKOMMEN TIL KRØDSHERAD
VELKOMSTDRIKKE
HJORTEGRYTA SMAKTE FROTREFFELIG
GOD STEMNING
MANGE HISTORIER UNDERVEIS
AVTROPPENDE FORMANN ER MED FOR 2. GANG
MED LIV ER DET LIV
VÆRET VAR MED OSS
TREKNING AV VINNEREN FOR 2022
KAMPENE VED GULSVIK APRIL 1940

FORELØPIG DATO FOR NY TUR I 2022 ER FREDAG 19.8.

Årsmøte 17.8 på Helgelandsmoen

Tolv deltakere deltok på årets møte.
Formann Johan O Asmundvåg ledet møtet på en sikker måte. Alle punkter på agendaen ble vedtatt og godkjent. Det dukket opp en overraskelse under Eventuelt; Tildeling av Ingeniørvåpenets Soldatforening sitt Hederstegn til avtroppende formann. Johan harvært avgjørende for at vi har en oppegående forening. Han har jobbet for å få ut medlemsbladet og sørget for at vi har hatt den største kontigenten fra Norge til de nordiske samlingene. Rakfiskfesten har vært et årlig høydepunkt under Johan. Vi har hatt årlige skytekonkurranser. På lagret er det Ingeniørakevitt. Minnestein er oppgradert og overlevert til Rena. Vi har fått nytt standkvarter på Helgelandsmoen. Johan er nå President i Norges Militære Kameratforeningers Forbund. Det var en ære for meg som avtroppende Nestformann å stå for overrekkelsen av medaljen og Diplom. Samtidig var det godt å klappe inn Henning Skøien som ny Formann og se at han fikk overrakt klubba.