Oppgradering av minnesteinen i Rena leir.

Ingeniørsoldatene i Rena leir har sørget for oppgradering av området rundt minnesteinen etter falne ingeniørsoldater under 2. verdenskrig.
Området fremstår verdig og meget presentabelt.

Minnesteinen i Rena Leir. Foto: Oberst Loso