Minnestein flyttet

Minnesteinen som har stått på Hvalsmoen er nå flyttet til Rena.
Stor takk til Johan som har fulgt opp hele prosessen fram til steinen fikk sin nye plassering i Rena Leir.

Johan Asmundvaag og soldater fra Rena Leir foran minnesteinen under flyttingen.
Tungt materiell må til i flytte operasjonen.