Styremøte IVSF 22.6.2021

Da har vi avholdt første møte på Helgelandsmoen med omvisning i Hallingmessa og egne kontorer. Henning er foreslått til ny leder og Johan nestleder. Årsmøte 17.8 kl 18 i Hallingmessa. Ingeniørcruise med M/S Kryllingen 20.8.