INVITASJON til NMKF årlige skytekonkurranse

Hei alle sammen !

NMKF’s årlige skyte-konkurranse arrangeres lørdag 7 september.
Alle våre medlemmer er velkomne til å delta på denne uhøytidelige skytekonkurransen.

IVSF betaler påmeldingsavgiften for våre deltagere.
Videre vil vi være behjelpelige med å organisere kompis-kjøringen straks etter påmeldingsfristen.

Påmelding sendes sekretæren/IVSF innen
fredag 30 august pr e-post:
gunnarsten@hotmail.com

Ev tlf 93264638