Årsmøte 2018

 

ÅRSMØTE 2018 – MØTEINNKALLING

I henhold til foreningens lover §5, innkalles det herved til årsmøte

Torsdag 22. mars kl 1800 i Østre Messe, Hvalsmoen

 

Saksliste:

 

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
 4. Årsberetning 2017
 5. Regnskap 2017 med revisors beretning
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Budsjett 2018
 9. Aktivitetsplan
 10. Valg
 11. Eventuelt

VEL MØTT!

 

Med vennlig hilsen styret i

INGENIØRVÅPNETS SOLDATFORENING