KS-ING på besøk på Hvalsmoen

KS-ING besøkte onsdag 20 desember Hvalsmoen
Nr seks fra venstre, Brigader Arne Broberg. Helt til venstre Oberst Andreas T. Øygarden, ny fagsjef ingeniør.
Foto: G S Kristiansen