NMKF’s skyting i Hærland 2017

Lørdag 2. september ble den årlige NMKF skytingen gjennomført på Hærland skytebane. Vår forening vant pokalen til odel og eie.

Fra venstre: Erik Lunde, Marius Undlien, Martin Brandtzæg og Knut Sortdal.
Beste kvinnelige skytter Laila Bjørsland
Våre premierte skyttere under 60 år
Våre premierte skyttere over 60 år