BESØK PÅ HVALSMOEN

HIS-kullet 94 – 97 foran Østre messe

Her kommer bilder fra befalsskolens besøk 29 mai med orientering om Ingeniørvåpnets historie, kransnedleggelse ved minnesteinen og omvisning på museet.