38.Nordiske Militærkameratforeningers møte gjennomført i Finland.

I tiden 16. – 19. juni ble det 38.Nordiske Militærkameratforeningers møte gjennomført i Tavastehus, Finland. Et meget godt og vel arrangert møte med mange høydepunkt så vel kulturelt som faglig.

De norske delegatene til møte. Fra venstre:
Kristian Wettern, Kåre Bækkevold, Tormod Bækken, Henning Skøien, Ole Sannes, Gunnar S. Kristiansen og Bjørn Tungen. Johan Asmundvaag var ikke tilstede når bilde ble tatt.

Johan Asmundvaag nr. 2 fra venstre tildeles Sveriges Militære Kameratforeningers Riksforbunds fortjenestemedalje i gull.

Gunnar Steen Kristiansen tildeles Finlands Militære Kameratforeningers Riksforbunds fortjenestemedalje i gull.

Johan og Gunnar fikk sine medaljer for årelangt arbeid for foreningen. Vel fortjent og et høydepunkt under festmiddagen.

Tur til Rena leir onsdag 8. juni 2022

Hei alle medlemmer i Ingeniørvåpnets soldatforening. 

I henhold til årsplanen for 2022 arrangeres tur til Rena leir onsdag 8. juni for minnehøytidelighet, orientering/omvisning og sosialt samvær.
Vedlagt er invitasjon/program for turen og detaljer vedr påmelding innen 27. mai.

Ønsker alle en fin 17. mai!

På vegne av styret IVSF

Henning Skøien

Formann