Nordisk stevne 2019

Viktig info:

Hei, og Godt Nytt År til dere alle!

Da foreligger invitasjon til årets store begivenhet;
Nordisk stevne 2019.

Invitasjonen fra NMKF er lagt ut med lenke, men følgende PRESISERES:

 1. All påmelding sendes undertegnede senest INNEN 10. april 2019
 2. Deltageravgiften  kr 3250,-  skal sendes IVSFs konto: 22802604428,
  INNEN 10. mai 2019. (Husk navn i meldingsrubrikk)

Kameratkjøring (bilspleis) tilstrebes. for parkering på Terningmoen.

Det antas at de fleste ankommer dagen før
(onsdagen 12. juni).

Det vil være mulighet for noen plasser på bussen som skal frakte den finske kontingenten fra Gardermoen onsdag den 12, juni, men eksakt tid foreligger ikke foreløpig.

Det anføres nederst på påmeldingsskjemaet om ev matallergi, etc.

Mvh

G S Kristiansen

Sekr/IVSF

Årsmøte 2018

 

ÅRSMØTE 2018 – MØTEINNKALLING

I henhold til foreningens lover §5, innkalles det herved til årsmøte

Torsdag 22. mars kl 1800 i Østre Messe, Hvalsmoen

 

Saksliste:

 

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
 4. Årsberetning 2017
 5. Regnskap 2017 med revisors beretning
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Budsjett 2018
 9. Aktivitetsplan
 10. Valg
 11. Eventuelt

VEL MØTT!

 

Med vennlig hilsen styret i

INGENIØRVÅPNETS SOLDATFORENING