7. juni markering

Invitasjon fra FSFING; .  «Dette for å minne om minnehøytideligheten ved minnesteinen/Hvalsmoen on 6. juni kl 1100, ifm markering av unionsoppløsningen i 1905. Assisterende fagsjef ingeniør, oblt Lars Kristian Lundberg holder tale og foredrag i det etterfølgende lunsjmøte kl 1130. Tradisjonell bevertning. Velkommen til alle nåværende og potensielle medlemmer og våre venner på Helgelandsmoen.
En god og forhåpentligvis ikke for varm helg ønskes.» 

På vegne av styret Kåre Bækkevold/Sekretær 90144538 

Årsmøte 2018

 

ÅRSMØTE 2018 – MØTEINNKALLING

I henhold til foreningens lover §5, innkalles det herved til årsmøte

Torsdag 22. mars kl 1800 i Østre Messe, Hvalsmoen

 

Saksliste:

 

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
 4. Årsberetning 2017
 5. Regnskap 2017 med revisors beretning
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Budsjett 2018
 9. Aktivitetsplan
 10. Valg
 11. Eventuelt

VEL MØTT!

 

Med vennlig hilsen styret i

INGENIØRVÅPNETS SOLDATFORENING